By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 12. 1., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled Slovenských pohĺadů č. 12/2003 a týdeníku Domino fórum č. 52/53 (s recenzemi děl české literatury).
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 47, 18. 11., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Přehledová recenze slovenských časopisů.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 42, 13. 10., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze slovenského dvoutýdeníku Kultúra, dvouměsíčníku Listy a týdenní přílohy Haló novin Obrys-Kmen.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 41, 6. 10., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze několika současných slovenských literárních časopisů; též o významu Kultúrneho života v šedesátých letech.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 21, 24. 5., s. 26
Annotation: Recenze třetího svazku esejů J. Š. (o anglo-americké, české a slovenské literatuře).
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 38, 15. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 21, 4. 6., s. 3
Annotation: Referát o průběhu setkání s představiteli šesti slovenských nakladatelství a s jejich autory ve Slovenském institutu v Praze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 37, 2. 10., s. 2
Annotation: Glosa k 39. ročníku: Bezručova Opava, konaném ve dnech 16.-18. září na téma Česká a slovenská literatura dnes.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 31, 23. 8., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání 2. čísla bratislavské revue pro literaturu (z českých autorů zastoupeni Jaroslav Durych, Jan Vladislav a Ivan Diviš).
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 16, 26. 4., s. 3
Annotation: O setkání uskutečněném 10.-12. dubna v Plzni, hlavní referát k debatě na téma magičnost slova, magičnost příběhu přednesl: Goldstücker...
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 5, 8. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 26, 7. 7., s. 2
Annotation: Recenze. Krom knihy S. Freuda. V článku též věnována pozornost edici Horizonty slovenského vydavatel'stva Slovart působícího na českém trhu...
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 24, 22. 6., s. 8
Annotation: Slovenský institut; rozhovor s jeho ředitelem u příležitosti znovuotevření v Domě slovenské kultury v Praze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 22, 8. 6., s. 9
Annotation: Vzpomínková stať.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 21, 1. 6., s. 9
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem Fragmentu, zejména o knižní edici a edičních plánech na letošní rok; převzato ze slovenské Knižní revue.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 12, 30. 3., s. 10
Annotation: Záznam úryvků z besedy českých a slovenských novinářů konané v rámci výstavy Libri '94 (Olomouc), mj. Soňa Čechová (týdeník Mosty), Petr...
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 43, 17. 11., s. 1
Annotation: Cena Egona Erwina Kische; referát o udělení poslední federální ceny českých a slovenských autorů literatury faktu v Budmericích; za českou...
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 38, 13. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor s majiteli nakladatelství a knihkupectví Marsyas, kteří v létě otevřeli v Domě slovenské kultury knihkupectví se slovenskými knihami.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 34, 15. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 33, 8. 9., s. 2
Annotation: O ediční činnosti bratislavského nakladatelství Archa.
Article