By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 9, 24. 2., příl. Nové knihy, s. 2
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář dětských knih.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 10, 1. 3., s. 7
Annotation: Recenze; s vyjádřením překladatele.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 25, 18. 6., s. 6
Annotation: O edičním plánu nakladatelství Mladé letá; příspěvek šéfredaktora.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 12, 19. 3., s. 6
Annotation: Recenze u příležitosti českého vydání.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 11, 12. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor s redaktorkou slovenské redakce knihovny čs. mládeže Máj.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 7, 12. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 3, 14. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1980, č. 37, 30. 9., s. 2
Annotation: Rozhovor o činnosti nakladatelství.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1979, č. 28, 11. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1979, č. 19, 10. 5., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1979, č. 16, 18. 4., s. 4
Annotation: Recenze českého vydání.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1979, č. 7, 14. 2., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1979, č. 4, 24. 1., s. 4
Annotation: Recenze českého vydání.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1979, č. 3, 17. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 51, 13. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 43, 18. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 33/34, 16. 8., s. 4
Annotation: Recenze českého vydání; slovenský název Biela kňažna.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 18, 26. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 17, 19. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor o jeho tvorbě u příležitosti vydání knihy pověstí pro děti.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 15, 5. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article