By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 7, s. 559
Annotation: Zpráva o úmrtí prozaika Karla Vaňka.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 8, s. 618
Annotation: Zpráva o úmrtí básníka a lingvisty Pavla Eisnera.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1162-1163
Annotation: Vzpomínka na Antonína Zápotockého u příležitosti jeho úmrtí.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1164-1165
Annotation: Vzpomínka na Antonína Zápotockého při příležitosti jeho úmrtí.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1166-1167
Annotation: Vzpomínka na setkání se Antonínem Zápotockým v r. 1932.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 702-703
Annotation: Článek k úmrtí.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 3, s. 270-281
Annotation: Stať o technice spisovatelské práce uvozená vstupní poznámkou o autorově díle.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 85-86
Annotation: Zpráva o úmrtí spisovatele a malíře Ludvíka Kuby.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 340-343
Annotation: Stať k 20. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 533-535
Annotation: Stať k 55. narozeninám A. M. Píši oceňující jeho literárněkritickou práci.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 713-714
Annotation: Oznámení o úmrtí prozaika Václava Řezáče.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 11, s. 1233-1235
Annotation: Medailon Zdeňka Matěje Kuděje s důrazem na jeho cestovatelské prózy.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 3, s. 331-332
Annotation: Oznámení o úmrtí prozaika a překladatele Václava Valenty-Alfy.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 845-848
Annotation: Vzpomínková esej.
Article
15
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 552
Annotation: Osobní vzpomínka na Vasila Prokůpka při příležitosti jeho úmrtí.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 552-553
Annotation: Zpráva o ohlasu Wolkerových básní v Bulharsku u příležitosti 30. výročí básníkova úmrtí.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 311-315
Annotation: Medailon literárního historika a kritika Bedřicha Václavka u příležitosti 11. výročí úmrtí.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 63-70
Annotation: Osobní vzpomínka na Petr Jilemnického u příležitosti 5. výročí jeho úmrtí.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 9, s. 327-328
Annotation: Medailon prozaika Jaroslava Hůlky u příležitoszi 30. výročí úmrtí.
Article