By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 241-243
Annotation: Osobní vzpomínka na básníka Hanuše Fantla.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 956-965
Annotation: Studie o vývojové linii poezie V. Holana k básníkovým 50. narozeninám.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 967-969
Annotation: Rozhovor s V. Holanem o životě a básnické tvorbě.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1038-1040
Annotation: Medailon básníka Františka Nechvátala.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 8, s. 1278-1279
Annotation: Medailon básníka Karla Vokáče, zakladatele plzeňské literární edice Stín, který se stal obětí heydrichiády.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 8, s. 1311-1316
Annotation: Osobní vzpomínka na čtení Bezručových básní v ukruhu začínajících autorů věnovaná k Bezručovým 85. narozeninám.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 319-320
Annotation: Zpráva o konání Prvního večera literárních novinek pořádaného Svazem čs. spisovatelů v lednu 1951 v Praze.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 455-462
Annotation: Referát o předpokladech básnické tvorby doprovázený příklady z vlastních děl přednesený na besedě se začínajícími autory v srpnu 1950...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1281-1282
Annotation: Hodnocení básní začínajících autorů otištěných ve 3. čísle Nového života, roč. 1951, zejména Milana Jariše.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1792-1793
Annotation: Esejistické rozloučení s básníkem Konstantinem Bieblem.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1804-1806
Annotation: Článek k poctě zesnulého básníka Konstantina Biebla s úryvkem z jeho básně.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1806-1808
Annotation: Osobní vzpomínka na Konstantina Biebla u příležitosti básníkova úmrtí.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1808-1815
Annotation: Průřezová studie o životě a díle Konstantina Biebla u příležitosti jeho úmrtí.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1816-1818
Annotation: Úvaha o vztahu Konstantina Biebla k rodnému kraji u příležitosti básníkova úmrtí.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1819-1822
Annotation: Osobní vzpomínka na Konstantina Biebla u příležitosti básníkova úmrtí.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1892-1897
Annotation: Studie o chystaném vydání básnického díla Josefa Macha, které bylo naposledy vydáno v r. 1933, s plánovaným doslovem Alberta Pražáka.
Article