By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 208-224
Annotation: Článek o životě a díle Karla Poláčka.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 241-244
Annotation: Vzpomínkový článek o básníkovi Hanuši Fantlovi.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 245-276
Annotation: Ukázky z deníku básníka Hanuše Fantla.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 323-334
Annotation: Stať o poezii Vítězslava Nezvala.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 335-348
Annotation: Stať o působení Vítězslava Nezvala v Praze v letech 1919-1920.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 1-3
Annotation: Fejeton.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 60-66
Annotation: Literárněvědná stať o změnách v osmi vydáních Nezvalova Podivuhodného kouzelníka.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 39-49
Annotation: Stať o Haškově světonázoru a politickém přesvědčení.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 60-66
Annotation: Stať o tvůrčí cestě Vítězslava Nezvala a jeho metodě psaní.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 67-69
Annotation: Stať názorech Ivana Olbrachta na socialistický realismus jako metodu tvorby.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 2, s. 133-145
Annotation: Úryvek z knihy.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 208-224
Annotation: Stať o životě a díle Karla Poláčka.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 237-238
Annotation: Stať k jubileu Karla Konráda.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 323-334
Annotation: Stať o poetismu v díle V. Nezvala.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 335-348
Annotation: Vzpomínková stať o raných letech Vítězslava Nezvala v Praze.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 1, s. 67-68
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání s J. Mahenem v r. 1933.
Article
17
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 119-122
Annotation: Článek o návratu do místa autorova dětství, do Pošumaví.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 147-148
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 217-223
Annotation: Literárněvědná stať o básnickém díle Josefa Kainara od okupace po sbírku Český sen, s ukázkami.
Article