By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 9, s. 708-710
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 487-497
Annotation: Studie rekapitulující literární vývoj deseti let od osvobození Československa. Autor v ní vyjadřuje vděčnost Sovětskému svazu a akcentuje...
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 32-35
Annotation: Studie srovnávající literární odkaz Julia Fučíka a Karla Čapka, okrajově pojednávající i o Fučíkově recepci Čapkova díla.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 26-32
Annotation: Studie, oceněná r. 1954 ve fučíkovské soutěži, pojednávající o typologii postav "Reportáže psané na oprátce" J. Fučíka.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1163-1172
Annotation: Studie o proletářské poezii raných 20. let, které autor považuje za období zrodu socialistické poezie a "nového člověka", jejž by měla poezie...
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 95-96
Annotation: Zpráva o recepci české literatury (J. Fučík), hudby (A. Dvořák) a filmy (J. Hašek) v Sovětském svazu.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 7-10
Annotation: Esej o "opravdovosti" v literatuře, jíž autor rozumí spisovatelovu snahu reagovat na aktuální "osudy národa a lidu, tužby a strasti". Příkladem...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1518
Annotation: Poznámka k článku Jiřího Marka v Novém životě, roč. 1953, č. 9, s. 1015, v němž Marek uvádí, že Julius Fučík vydal v životě jednu knihu,...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 554-556
Annotation: Osobní vzpomínka na přátelství s Juliem Fučíkem v době jeho studií.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1009-1010
Annotation: Vzpomínka na Julia Fučíka při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1010-1013
Annotation: Osobní vzpomínka na Julia Fučíka při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1014-1015
Annotation: Úvaha o významu Fučíkových reportáží, zejména ze Sovětského svazu, u příležitosti 10. výročí úmrtí.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1016-1042 a č. 10, s. 1180-1207
Annotation: Studie o roli Julia Fučíka jako literárního kritika pro počáteční stadia vývoje československé literatury, srovnání Fučíkovy práce s F....
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1369-1373
Annotation: Úvaha o reportážích Julia Fučíka, jež autor považuje za umělecké mistrovství na základě jejich stranickosti, odborné znalosti a bohatého...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 145-149
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání s Juliem Fučíkem r. 1931 během hutnické stávky na Ostravsku.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 150
Annotation: Článek k výročí založení Rudé armády a narozeninám Julia Fučíka.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 131-145
Annotation: Studie o životě a díle Julia Fučíka.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 157-158
Annotation: Osobní vzpomínky na spolupráci s Juliem Fučíkem v Berlíně.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 283-304
Annotation: Stať o literární kritice inspirovaná statěmi Julia Fučíka, autor uvádí do souvislosti osobnost kritika s důvěryhodností a kvalitou posudku...
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 7, s. 1094-1100
Annotation: Studie o významu díla Julia Fučíka pro soudobou literaturu; vztah Fučíka k SSSR; marxisticko-leninská interpretace Fučíkova místa v dějinách...
Article