By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 10, s. 793-794
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1242-1247
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 811-813
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 116-126
Annotation: Studie o díle S. K. Neumanna, zejména na přírodní a politické motivy.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 257-269
Annotation: Pokračování studie o díle S. K. Neumanna v kontextu své doby.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 270-276
Annotation: Komentář ke konferenci o S. K. Neumannovi a dobové diskuzi o jeho díle.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 277-278
Annotation: Osobní vzpomínka na autorovo dětství strávené na Žižkově v blízkosti vily příbuzných S. K. Neumanna.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 254-256
Annotation: Báseň. S přípiskem "Památce Stanislava K. Neumanna".
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 714-724
Annotation: Studie o pojetí socialistického realismu a marxistické estetiky obecně u S. K. Neumanna a otázce, nakolik může umění vyjadřovat skutečnost.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 884-887
Annotation: Osobní vzpomínka na návštěvu u básníka J. Hořejšího a rozmluvu o St. K. Neumannovi.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 435-437
Annotation: Článek o bydlišti S. K. Neumanna v Praze na Olšanech, popis a historie domu.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 60-62
Annotation: Dojmy D. Šajnera z četby "S městem za zády" S. K. Neumanna.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 557-560
Annotation: Projev při otevření výstavy Památníku národního písemnictví o díle a životě S. K. Neumanna.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 663-664
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 891-892
Annotation: Článek o připravovaném Slabikáři S. K. Neumanna s ilustracemi J. R. Marka, který měl vyjít v r. 1905, nikdy však nevyšel, zachovalo se pouze...
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1022-1032
Annotation: Studie o základních rysech (realismus, lidovost, prolnutí myšlenky a života) básnické tvorby S. K. Neumanna ve 30. letech a jejím filozoficko-etickým...
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1163-1172
Annotation: Studie o proletářské poezii raných 20. let, které autor považuje za období zrodu socialistické poezie a "nového člověka", jejž by měla poezie...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 216
Annotation: Poznámky ke knize E. Strohsové "Cesta St. K. Neumanna ke komunistické straně".
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 194-197
Annotation: Studie reagující na článek Jaromíra Langa "Za hlubší poznání díla Stanislava Kostky Neumanna" (Nový život, roč. 1953, č. 12, s. 1495-1503)...
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 315-320
Annotation: Recenze.
Article