By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 400-401
Annotation: Stručná rekapitulace závěrů sjezdu Svazu českolovenských spisovatelů.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 409-415
Annotation: Poznámky k referátu J. Hájka na II. sjezdu Československých spisovatelů o soudobé próze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 415-417
Annotation: Poznámky k II. sjezdu Československých spisovatelů, zejména k referátu J. Hájka o soudobé próze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 473-477
Annotation: Studie shrnující závěry II. sjezdu Svazu československých spisovatelů zaměřená na polemiku o ideově estetických otázkách soudobé básnické...
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 515-519
Annotation: Otevřený dopis Ústředního výboru KSČ hodnotící práci Svazu československých spisovatelů, rekapitulující vývoj československé literatury...
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 522-555
Annotation: Článek uvádějící diskuzní příspěvky vybraných účastníků II. sjezdu československých spisovatelů.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 6, s. 601-603
Annotation: Studie o socialistické poezii vycházející s referátu V. Nezvala na II. sjezdu čs. spisovatelů.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 715-718
Annotation: Úvaha reflektující diskuzi o stavu soudobé české prózy na II. sjezdu čs. spisovatelů.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 293-298
Annotation: Poznámky a komentáře jednotlivých literárních kritiků k obsahu sjezdu československých spisovatelů.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 756-761
Annotation: Článek rekapitulující výsledky konference SČSS o poesii ve dnech 3. - 4. 6. 1955.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 292-306
Annotation: Pokračování studie z Nového života, roč. 1954, č. 2, s. 160-167, v němž se autor zabývá zobrazením vesnice, kolektivizace a budovatelské práce...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 451-455
Annotation: Zpráva o konání konference ústředního výboru Svazu československých spisovatelů.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 500-510
Annotation: Zpráva o konání konference Svazu československých spisovatelů a její náplni.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 7, s. 867-884 a č. 8, s. 972-988
Annotation: Referát přednesený na zasedání sekce kritiků na Dobříši v červenci 1953 hodnotící práci české literární kritiky od ustavení Svazu československých...
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1106-1113
Annotation: Úvaha o potřebě sdružovat začínající spisovatele a věnovat jim v rámci Svazu československých spisovatelů odpovídající péči.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1495-1503
Annotation: Zpráva o ustavení neumannovské komise při Svazu československých spisovatelů popisující možnou náplň její činnosti a výzkumu díla S. K....
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 7, s. 1111
Annotation: Přání k 50. narozeninám Ladislava Štolla od Předsednictva Svazu čs. spisovatelů.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 1, s. 150-151
Annotation: Projev pronesený na 1. Sjezdu obránců míru za Svaz českých a slovenských spisovatelů, odmítnutí války v Koreji.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 319-320
Annotation: Zpráva o konání Prvního večera literárních novinek pořádaného Svazem čs. spisovatelů v lednu 1951 v Praze.
Article