By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 12, s. 636-656
Annotation: Studie o hodnotách literárního díla A. Zápotockého, jimiž jsou dle autora schopnost zaujmout čtenáře, historická přesnost, věrohodné vykreslení...
Article