By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 746-748
Annotation: Studie o kritériích, které by měla splňovat poezie určená nejmenším čtenářům.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 207-209
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 424-425
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 3, s. 330-331
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 933-938
Annotation: Studie o zvířecích postavách v dětské literatuře a deabtě o otázce, zda v literatuře mohou promlouvat jako lidé.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 444
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 891-892
Annotation: Článek o připravovaném Slabikáři S. K. Neumanna s ilustracemi J. R. Marka, který měl vyjít v r. 1905, nikdy však nevyšel, zachovalo se pouze...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 985-987
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 987-989
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 990
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 160-167
Annotation: Studie popisující nedostatky soudobé dětské literatury jako příliš náročná kompozice, nevhodný jazyk a nesprávné pochopení funkce dětské...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 214-217
Annotation: Profil časopisu Ohníček pro děti od 9 do 12 let vycházejícího od r. 1950.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 220
Annotation: Autor požaduje snížení cen knih, zejména dětských, a porovnává ceny jednotlivých druhů vazeb.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 292-306
Annotation: Pokračování studie z Nového života, roč. 1954, č. 2, s. 160-167, v němž se autor zabývá zobrazením vesnice, kolektivizace a budovatelské práce...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 111-112
Annotation: Autor, vedoucí redakce časopisu Ohníček, polemizuje s kritickým článkem Vladimíry Frýbové (Nový život, roč. 1954, č. 2) a poukazuje na vysoké...
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 9, s. 281
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1377-1378
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 6, s. 950-953
Annotation: Poznámky k soudobé dětské literatuře, především k dětskému hrdinovi, jenž by měl být pro dětského čtenáře co nejautentičtější a měl...
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 3, s. 468-469
Annotation: Úvaha o básnickém díle Františka Hrubína určeném dětem.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 11, s. 1751-1752
Annotation: Esejistická vzpomínka na vznik dvou knížek pro děti, Rybaříci na modré zátoce a Potulný lovec, ohrazení se vůči výtce, že zvířecí postavy...
Article