By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 455-456
Annotation: Ukázka z korespondence F. X. Šaldy s J. Mahenem, B. Mathesiem a J. Horou uvozená poznámkou.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 7, s. 732-748
Annotation: Studie na základě korespondence F. Halase a B. Václavka od r. 1925, kterou autorovi poskytl F. Halas.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 894-896
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 160-165
Annotation: Ukázky z korespondence K. Biebla, v nichž básník vyjadřuje kladný vztah k socialismu, s krátkým komentářem.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 221
Annotation: Poznámky k ediční řadě "Paměti, korespondence, dokumenty" nakladatelství SNKLHU.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 852-854
Annotation: Přetištění 4 dopisů J. Wolkera K. Bieblovi nalezených ve Wolkerově rodném domě ve Slavětíně.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 994-995
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 217-218
Annotation: Dopis básníka A. Ráže K. Bieblovi s komentářem.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 78-80
Annotation: Zveřejnění dopisu F. X. Šaldy neznámému nakladateli, na němž autor demonstruje "lidovost uměleckého kritika".
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1515
Annotation: Úryvek dopisu Aloise Jiráska prelátu Gézovi Žebráckému z Bardějova z 12.1.1926 s komentářem.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1256-1258
Annotation: Čtyři dopisy z korespondence mezi Aloisem Jiráskem a Mikolášem Alšem z let 1874-1894; bez poznámkového aparátu.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1898-1899
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 297-300
Annotation: Dopis básníkovi P. Křičkovi redigujícímu sbírku prózy v Družstevní práci o vzniku své knihy Pole neorané, psáno v Trnavě 1.10.1931.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 299-300
Annotation: Dopis básníku Janu Aldovi k 50. narozeninám.
Article