By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 562-563
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 223-224
Annotation: Poznámka o nedostatečné vzdělanosti mladých literárních kritiků a historiků.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 593-595
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 10, s. 436-438
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 766-767
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1088-1098
Annotation: Studie o pojmu češství a slovanství v dílech Josefa Dobrovského.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 9-25
Annotation: Studie o osobnosti Zdeňka Nejedlého a jeho koncepci české literární historie.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 53-55
Annotation: Esej o významu literárně-historických prací Zdeňka Nejedlého o husitství, Bedřichu Smetanovi, Aloisi Jiráskovi a J. K. Tylovi.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 56-58
Annotation: Úvaha o pojetí literárních dějin u Zdeňka Nejedlého, o kritickém způsobu zacházení s prameny u Václava Hájka z Libočan a významu prvního...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 3, s. 373-374
Annotation: Poděkování Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám, že zorientoval mladou generaci v dějinách literatury a v literárních směrech; autor provádí...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 3, s. 374-377
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 586-594
Annotation: Švejk Jaroslava Haška byl dle autora doposud považován za nezařaditelné, ojedinělé dílo. Nahlíží-li se na román perspektivou marxismu-leninismu...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1213-1224
Annotation: Studie o "vysoké ideovosti" a "stranickosti" díla Aloise Jiráska; F. X. Šalda a Zdeněk Nejedlý jako jediné osobnosti české literatury srovnatelné...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 8, s. 66-71
Annotation: Kritická revize dosavadního přístupu literární historie k Dalimilově kronice a Alexandreidě.
Article