By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 2, s. 155-157
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 500-502
Annotation: Úvaha o úloze umění při tvorbě budoucnosti, která spočívá v objevování krásy, formulování kritiky a vizí.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1286-1309
Annotation: Stať o esejistitce, statích o literatuře a prozaické tvorby F. X. Šaldy.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 686-687
Annotation: Poznámka k kritice sbírky Jindřicha Hilčra Vladimírem Dostálem v Kultuře roč. 1957, č. 5.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 223-224
Annotation: Poznámka o nedostatečné vzdělanosti mladých literárních kritiků a historiků.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 90-96
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 347-356
Annotation: Studie o uměleckém proměnách tvorby F. X. Šaldy kolem roku 1900 ovlivněných těžkou nemocí, jež vyústili v dílo Boje o zítřek.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 357-373
Annotation: Studie o rozpacích socialistické literární vědy nad dílem F. X. Šaldy, obhajoba jeho "pokrokovosti a vědeckosti".
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 361-364
Annotation: Redakční poznámka k příležitosti II. sjezdu Svazu československých spisovatelů o obsahovém směřování časopisu od prvního ročníku r. 1949,...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 400-401
Annotation: Stručná rekapitulace závěrů sjezdu Svazu českolovenských spisovatelů.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 409-415
Annotation: Poznámky k referátu J. Hájka na II. sjezdu Československých spisovatelů o soudobé próze.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 415-417
Annotation: Poznámky k II. sjezdu Československých spisovatelů, zejména k referátu J. Hájka o soudobé próze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 434-438
Annotation: Studie o soudobé literární kritice, jíž autor vyčítá odtrženost od literárního života, absenci diskuze a necitlivé redakční zásahy do autorských...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 468
Annotation: Článek upozorňující na nedostatek reflexe knižní produkce v její celistvosti v literárních časopisech, které se zaměřují na obsáhlejší...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 467-468
Annotation: Poznámky ke konferenci o literární kritice konané v Bratislavě 7. - 8. března 1956 shrnující teze hlavních referátů.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 473-477
Annotation: Studie shrnující závěry II. sjezdu Svazu československých spisovatelů zaměřená na polemiku o ideově estetických otázkách soudobé básnické...
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 484-498
Annotation: Studie zabývající se soudobým stavem literární kritiky, jejími perspektivami a úkoly. Literární kritika by se měla zdokonalit předevšímve...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 580-584
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 6, s. 601-603
Annotation: Studie o socialistické poezii vycházející s referátu V. Nezvala na II. sjezdu čs. spisovatelů.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 11, s. 1238-1240
Annotation: Polemika s článekem Z. Heřmana o "Knize milosti" Zdeňka Kriebla uveřejněném v Hostu do domu č.8, roč. 1956.
Article