By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 10, s. 793-794
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 516-522
Annotation: Stať o literatuře reflektující trauma, válku a těžké životní zkušenosti.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1322-1325
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 988-993
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1242-1247
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 650-661
Annotation: Studie o osobnosti estetika Jaromíra Johna a jeho díle "Krása neumění".
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 890-892
Annotation: Článek o potřebě soustavné bibliografie české literární vědy.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 793-803
Annotation: Studie zabývající se uměleckým programem socialistického realismu a vztahem umění k socialistické společnosti.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 3, s. 251-266
Annotation: Studie vývoji básnického díla J. Seiferta ve 20. letech.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 3, s. 270-281
Annotation: Stať o technice spisovatelské práce uvozená vstupní poznámkou o autorově díle.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 3, s. 295-307
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 63-67
Annotation: Studie o žánru lidové pohádky a pohádkách tvorbě F. Hrubína ovlivněných jeho básnickou tvorbou.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 149-155
Annotation: Studie o soudobém dramatu, mladých tvůrcích, požadavku převést poezii na jeviště a tématu vesnice dramatu.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 182-188
Annotation: Studie o ruské socialistické poezii a jejím základním požadavku - lidovosti.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 357-373
Annotation: Studie o rozpacích socialistické literární vědy nad dílem F. X. Šaldy, obhajoba jeho "pokrokovosti a vědeckosti".
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 361-364
Annotation: Redakční poznámka k příležitosti II. sjezdu Svazu československých spisovatelů o obsahovém směřování časopisu od prvního ročníku r. 1949,...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 381-384
Annotation: Stať o vztahu české a slovenské literatury v kontextu slovanských literatur.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 400-401
Annotation: Stručná rekapitulace závěrů sjezdu Svazu českolovenských spisovatelů.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 401-408
Annotation: Vybrané pasáže z referátu J. Hájka rekapitulujícího vývoj dobové prózy, zejména románu a povídky.
Article