By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 515-519
Annotation: Otevřený dopis Ústředního výboru KSČ hodnotící práci Svazu československých spisovatelů, rekapitulující vývoj československé literatury...
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 522-555
Annotation: Článek uvádějící diskuzní příspěvky vybraných účastníků II. sjezdu československých spisovatelů.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 293-298
Annotation: Poznámky a komentáře jednotlivých literárních kritiků k obsahu sjezdu československých spisovatelů.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 329-335
Annotation: Studie o marxistické estetice a úloze literárního kritika vycházející z práce B. Engelse a K. Marxe "O umění a literatuře".
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 714-724
Annotation: Studie o pojetí socialistického realismu a marxistické estetiky obecně u S. K. Neumanna a otázce, nakolik může umění vyjadřovat skutečnost.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 12, s. 1290-1306
Annotation: Studie o otázce literární tradice a problematice tzv. navazování na příkladech z francouzské poezie.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 617-621
Annotation: Autor rozebírá "zásadní nedostatek soudobé literatury", jímž je absence románů, které by "obohacovaly společenské vědomí současnosti", a...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1022-1032
Annotation: Studie o základních rysech (realismus, lidovost, prolnutí myšlenky a života) básnické tvorby S. K. Neumanna ve 30. letech a jejím filozoficko-etickým...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1163-1172
Annotation: Studie o proletářské poezii raných 20. let, které autor považuje za období zrodu socialistické poezie a "nového člověka", jejž by měla poezie...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 616-618
Annotation: Studie o vztahu mezi kritikem a spisovatelem apelující zejména na zodpovědnost autora vůči lidu a kritika vůči autorovi. Důležité je zejména...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 180-192
Annotation: Pokračování studie z Nového života, roč. 1954, č. 1, s. 44-55 zhodnocující vývoj českého divadla po r. 1948, zejména divadla D 34.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 199-209
Annotation: Studie shrnující Nejedlého bádání o Aloisu Jiráskovi, názory na Jiráskovo dílo a jeho inspirační zdroje; Nejedlý chápe Jiráska více jako...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1953, č. 5, s. 49-68
Annotation: Studie o významu Stalinova pojetí literatury pro českou literární vědu, autor považuje J. V. Stalina po V. I. Leninovi za největšího z teoretiků,...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 607-613
Annotation: Dle autora byla "stará akademická literární věda" lhostejná k samotnému literárnímu dílu, zabývala se výhradně autorem, případně vznikem...
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 614-619
Annotation: Studie pojednávající o literatuře jako "jevu nadstavbového charakteru", jenž však nemusí být vždy "nadstavbou samotnou", tzv. "nepokroková"...
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 614-643
Annotation: Výzva spisovatelům a překladatelům k napravení dosavadních chyb, mezi něž patří např. příliš málo překladů z češtiny, nedostatečná...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 7, s. 867-884 a č. 8, s. 972-988
Annotation: Referát přednesený na zasedání sekce kritiků na Dobříši v červenci 1953 hodnotící práci české literární kritiky od ustavení Svazu československých...
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1480-1494
Annotation: Studie rekapitulující referát Jiřího Hájka, jenž byl pronesen na Dobříši na plenární schůzi kritiků, a reagující na průběžnou diskuzi...
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 9-25
Annotation: Studie o osobnosti Zdeňka Nejedlého a jeho koncepci české literární historie.
Article