By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 1, s. 33-56
Annotation: Studie o hrách V+W analyzující zejména jejich básnickou složku. Autor je nepovažuje za pouhé "vložky do dramatu", nýbrý označuje celá díla...
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1933
Annotation: Výroky F. X. Šaldy o poezii.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 3-10
Annotation: Úvaha o humanismu, socialismu a poezii.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 299-304
Annotation: Ukázka překladů básní a jedné prózy maďarských spisovatelů do češtiny s úvodní poznámkou o vztahu maďarské a české literatury.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 669-673
Annotation: Projev J. Mukařovského o rozdílu mezi intimní a občanskou poezií, tedy o otázce, zda může poezie člověka zároveň okouzlovat a zároveň "vytvářet...
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 848-850
Annotation: Úvaha o vztahu obsahu a formy v poezii.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 972-978
Annotation: Studie o definici příležitostné poezie s příklady francouzské a německé poezie.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 498-506
Annotation: Studie vyzývající soudobé dramatiky, aby na základě závěrů ze sjezdu sovětských spisovatelů tvořili dramata obsahující "mravní pathos boje...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 232-238
Annotation: Studie zabývající se otázkou, zde má kritika právo formulovat závazná pravidla básnické tvorby a dle těchto kritérií pak jednotlivá díla...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 7, s. 1070-1077
Annotation: Ohlas války v Koreji v československé poezii.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 5, s. 893-924
Annotation: Studie o vlastenectví a lidovosti v poezii Vítězslava Nezvala. Autor jej klade do přímého protikladu s Karlem Teigem a vymezuje se proti surrealismu....
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 6, s. 925-939
Annotation: Studie k pátému výročí úmrtí S. K. Neumanna o jeho básnickém díle, z něhož autor vystihuje zejména vlastenectví a realismus. Neumanna považuje...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 635
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 736-747
Annotation: Studie o tématu rodného kraje, vesnického života a dětství v poezii Vítězslava Nezvala, zdůraznění "revolučního charakteru" této poezie.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 761-767
Annotation: Studie o literární tvorbě příslušníků Československé lidové armády, především politicky a ideologicky zaměřené poezii.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 270-287
Annotation: Rozbor pěti děl vzešlých ze soutěže Pracující se hlásí do literatury.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 317-319
Annotation: Osobní vzpomínka na debatu o díle Vítězslava Nezvala Zpěv míru v srpnu 1950 na Dobříši.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 467-468
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 471-472
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 796-797
Annotation: Reakce na dopis Kroužku literární kritiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, jehož členové se ohrazují vůči autorově recenzi sbírky Jana...
Article