By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 927-930
Annotation: Stať o vztahu umění, ideologie a realismu.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 10, s. 1106-1113
Annotation: Stať o realismu v ruské lietratuře 2. pol. 19. stol., jež je byla součástí širší debaty o realismu v literatuře v ruských literárních časopisech.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 620-627
Annotation: Studie o způsobech realistického popisu prostoru v próze; analýza děl Maxima Gorkého zaměřená především na jazyk.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 12, s. 636-656
Annotation: Studie o hodnotách literárního díla A. Zápotockého, jimiž jsou dle autora schopnost zaujmout čtenáře, historická přesnost, věrohodné vykreslení...
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 199-209
Annotation: Studie shrnující Nejedlého bádání o Aloisu Jiráskovi, názory na Jiráskovo dílo a jeho inspirační zdroje; Nejedlý chápe Jiráska více jako...
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1450-1455
Annotation: Studie o významu kronik a pamětí pro socialistickou literaturu na příkladech děl Antonína Zápotockého.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 3, s. 479-480
Annotation: Poznámky k realismu v tvorbě pro děti.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 596-601
Annotation: Studie o díle Aloise Jiráska jako díle "ztělesňujícím české dějiny" při příležitosti vydání 25. svazku jeho sebraných spisů.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 6, s. 939-946
Annotation: Studie o o poválečné próze Karla Konráda dle autora vynikající mimořádnou obrazností a realismem.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1224-1232
Annotation: Studie o románu "Skaláci" jako "ideovém východisku" tvorby A. Jiráska; realistické zobrazení "lidové revoluční tradice" v Jiráskově díle.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1233-1247
Annotation: Studie o vývoji nové slovenské literatury; pokus oprostit soudobou slovenskou literaturu od vlivů neshodující se s představou národní socialistické...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1191-1212
Annotation: Zdeněk Nejedlý jako interpret Aloise Jiráska, pěstování Jiráskova odkazu v Nejedlého díle.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 9/10, s. 779-788
Annotation: Studie o díle Marie Pujmanové, představující její osobnost a dílo ruským čtenářům; rozbor románu Lidé na křižovatce.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 1, s. 53-56; č. 2, s. 49-55
Annotation: Esej vycházející z projevu Klementa Gottwalda o pojetí dějin a tvůrčí metodě Aloise Jiráska.
Article