By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 157-159
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 632-633
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 792-793
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, 3. s. obálky
Annotation: Krátké anotace nových knih nakladatelství Družstevní práce.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 6, s. 899-908
Annotation: Rozbor románu.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1275-1277
Annotation: Článek o vzniku románu Dvě jara.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1277-1278
Annotation: Zpráva o diskuzi o románu "Dvě jara" Bohumila Říhy uspořádané redakcí Nového života v červenci 1951.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1278-1280
Annotation: Recenze
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1545-1558
Annotation: Studie o třech románech Antonína Zápotockého zobrazující tři "nejdůležitější fáze historického nástupu dělnické třídy a jejího revolučního...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1586-1588
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1901-1903
Annotation: Recenze nového vydání románu.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 477-479
Annotation: Polemika o edičních zásazích do románu Marie Špetové "Anna a její lidé", které před vydáním provedlo nakladatelství Práce. František Hampl...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 1/2, s. 150-155
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 9/10, s. 760-778
Annotation: Studie o Siréně jako ústředním díle Marie Majerové, rozbor děje a obrazu dějin v románu s důrazem na obraz dělníka a dělnické třídy.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 2, s. 71-76; č. 3, s. 65-77
Annotation: Studie o konstitutivních znacích socialistického realismu opírající se o analýzu románu Daleko od Moskvy V. Ažajeva.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 76
Annotation: Recenze
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 62-66
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 76
Annotation: Recenze
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 8, s. 72-74
Annotation: Recenze.
Article