By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 10, s. 1090-1094
Annotation: Stať o překladech ruské literatury do češtiny po 1. svět. válce.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 10, s. 1106-1113
Annotation: Stať o realismu v ruské lietratuře 2. pol. 19. stol., jež je byla součástí širší debaty o realismu v literatuře v ruských literárních časopisech.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 544-545
Annotation: Recenze nového vydání obsahujícího studii J. Dolanského o vlivu Letopisu na "Rukopis Královédvorský" a na české autory (K. H. Borovký, J. Zeyer),...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 776-778
Annotation: O vzniku překladu románu Rozrušené země M. Šolochova do češtiny Bohumilem Mathesiem.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 12, s. 1311-1319
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 14-34
Annotation: Studie u příležitosti 70. narozenin Ivana Olbrachta o jeho vztahu k Rusku a ruské literatuře a o jeho pobytu v zde v r. 1952.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 586-596
Annotation: Studie o významu literární tradice pro zrod nové socialistické kultury a o sovětských literátech, jejichž umělecká technika má sloužit za...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 154-155
Annotation: Zpráva o 60. narozeninách Vlasty Borka zdůrazňující význam jeho překladů pro rusko-české kulturní vztahy.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1456-1465
Annotation: Studie o vztahu české a ruské literatury od počátku 19. stol. s důrazem na ohlas Velké říjnové revoluce v české literatuře a autory inspirujícími...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 747-761
Annotation: Třetí část studie o socialistickém realismu zaměřená na zobrazení sovětského člověka doplněná příklady ze sovětské literatury a na funkci...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 6, s. 929-940
Annotation: Rozsáhlá zpráva o průběhu a výsledcích II. Všesvazové konference mladých spisovatelů v Moskvě.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1253-1255
Annotation: Poznámky k diskuzi o literární kritice objevující se průběžně na stránkách Nového života roč. 1951; sovětská literární kritika jako vzor...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1265-1266
Annotation: Recenze studie V. Jermilova, úvaha o sovětské literatuře jako největší světové literatuře.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 9, s. 1435-1437
Annotation: Kritika dosavadních překladů tvorby Tarase Ševčenka, autor vyzdvihuje překlad Marie Mačanové, J. Turečka-Jizerského a Zdeňky Niliusové a zejména...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 1/2, s. 103-130
Annotation: Referát o soudobé sovětské literatuře rekapitulující její nedávný vývoj s důrazem na její ideologickou funkci s souladu s požadavky marxismu-leninismu.
Article