By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 67-69
Annotation: Stať názorech Ivana Olbrachta na socialistický realismus jako metodu tvorby.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 103-109
Annotation: Stať o socialistickém realismu k 80. narozeninám Z. Nejedlého.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 793-803
Annotation: Studie zabývající se uměleckým programem socialistického realismu a vztahem umění k socialistické společnosti.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 401-408
Annotation: Vybrané pasáže z referátu J. Hájka rekapitulujícího vývoj dobové prózy, zejména románu a povídky.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 8, s. 948-957
Annotation: Studie o románové tvorbě Václava Řezáče, jeho metodě tvorby a pojetí socialistického realismu.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 11, s. 1139-1147
Annotation: Stať o roztříštěnosti současných literárních směrů a "univerzalistické koncepci", která se realizuje pouze v socialistickém realismu.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 306-309
Annotation: Studie o "pravdivosti" v románech socialistického realismu na příkladu rozboru postav románu Rušné dny J. S. Kupky.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 324-327
Annotation: Studie o perspektivě jako distinktivním rysu sociastického realismu.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 12, s. 1285-1291
Annotation: Studie rozebírající několik pojmů souvisejících se socialistickým realismem - estetika, umělecký program, metoda a světový názor na základě...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 245-253
Annotation: Studie o české próze po r. 1945 s důrazem zejména na autory socialistického realismu.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 10, s. 1113-1119
Annotation: Studie reagující na článek Vladimíra Dostála "Na obranu socialistického realismu" v Literárních novinách č. 34-36, roč. 1956, jenž polemizuje...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 714-724
Annotation: Studie o pojetí socialistického realismu a marxistické estetiky obecně u S. K. Neumanna a otázce, nakolik může umění vyjadřovat skutečnost.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 704-731
Annotation: Studie o životě a díle Marie Pujmanové, rozbor románových postav, jež dle autora přesně odpovídají požadavku socialistického realismu, a interpretace...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 568-585
Annotation: Studie o požadavku na soudobý román a povídku "pravdivě zobrazovatí skutečnost". Autor zdůrazňuje nerozlučitelnou spjatost literatury s učením...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 586-596
Annotation: Studie o významu literární tradice pro zrod nové socialistické kultury a o sovětských literátech, jejichž umělecká technika má sloužit za...
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 743-748
Annotation: Studie o hlavním úkolu soudobé literatury, jímž je dle autora "zformování nové skutečnosti do pravdivých a působivých uměleckých obrazů",...
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1521-1547 a č. 11, s. 1683-1705
Annotation: Studie o charakteristických rysech děl socialistického realismu (ideovost, stranickost, revolučnost, angažovanost) a Maximu Gorkém jako vzorovém...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1587-1592
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání autora s V. Majakovským v r. 1929 a jejich rozmluvě o literatuře, jež má "zobrazovat život" a "neodmítat žádné...
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 747-761
Annotation: Třetí část studie o socialistickém realismu zaměřená na zobrazení sovětského člověka doplněná příklady ze sovětské literatury a na funkci...
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 423-436; č. 4, s. 584-596; č. 5, s. 747-761
Annotation: Studie o genezi a znacích socialistického realismu, vymezení vůči západní literatuře a jejím proudům.
Article