By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 237-238
Annotation: Stať k jubileu Karla Konráda.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 103-109
Annotation: Stať o socialistickém realismu k 80. narozeninám Z. Nejedlého.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 217-223
Annotation: Literárněvědná stať o básnickém díle Josefa Kainara od okupace po sbírku Český sen, s ukázkami.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 5, s. 378-385
Annotation: Projev k 20. výročí úmrtí.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 9, s. 700-707
Annotation: Stať ke 30. výročí úmrtí Antonína Sovy.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 9, s. 716-717
Annotation: Stať k dvouletému výročí vydávání kritické revue umělecké tvorby pro mládež Zlatý máj.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1215
Annotation: Článek k 70. jubileu B. Polana.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1312
Annotation: Zpráva o 60. jubileu J. Sekery.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 561
Annotation: Zpráva o vydání dvou bibliofilských tisků Vojtěcha Martínka.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 7, s. 716-724
Annotation: Stať k 65. narozeninám Jana Weisse o jeho tvorbě, zejména o otázce realismu.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 899-914
Annotation: Stať o životě a díle Petra Bezruče k jeho 90. narozeninám.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 32-34
Annotation: Úvodní poznámka ke třem Olbrachtovým črtám uveřejněným u příležitosti prozaikových 75. narozenin.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 3, s. 233
Annotation: Blahopřání Bohumilu Říhovi k 50. narozeninám.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 3, s. 270-281
Annotation: Stať o technice spisovatelské práce uvozená vstupní poznámkou o autorově díle.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 121
Annotation: Blahopřání Marii Majerové.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 340-343
Annotation: Stať k 20. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 533-535
Annotation: Stať k 55. narozeninám A. M. Píši oceňující jeho literárněkritickou práci.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 181-183
Annotation: Blahopřání k 60. narozeninám K. J. Beneše, medailon.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 1, s. 32
Annotation: Blahopřání k narozeninám.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 1, s. 33
Annotation: Blahopřání k narozeninám J. Mařánka.
Article