By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 8, s. 948-957
Annotation: Studie o románové tvorbě Václava Řezáče, jeho metodě tvorby a pojetí socialistického realismu.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 713-714
Annotation: Oznámení o úmrtí prozaika Václava Řezáče.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 245-253
Annotation: Studie o české próze po r. 1945 s důrazem zejména na autory socialistického realismu.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 374-379
Annotation: Studie o dětské dobrodružné próze Václava Řezáče, jež je dle autora zdařilým příkladem, jak seznámit mladší čtenáře s teorií třídního...
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 72-79
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 217-218
Annotation: Úvaha, zda vydávat či nevydávat raná díla socialistických autorů se "složitou tvůrčí cestou" (V. Nezval, V. Řezáč, J. Glazarová apod.),...
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 725-735
Annotation: Studie o "Nástupu" Václava Řezáče jako vzorovém díle soudobé prózy; článek zaměřen na výstavbu románu a tematický rozbor (postavy Němců,...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 82-129
Annotation: Úryvek z románu.
Article