By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 12, s. 934-954
Annotation: Stať o hledání literárně-kritického přístupu k české poesii.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 455-456
Annotation: Ukázka z korespondence F. X. Šaldy s J. Mahenem, B. Mathesiem a J. Horou uvozená poznámkou.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1933
Annotation: Výroky F. X. Šaldy o poezii.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1286-1309
Annotation: Stať o esejistitce, statích o literatuře a prozaické tvorby F. X. Šaldy.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 340-343
Annotation: Stať k 20. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 347-356
Annotation: Studie o uměleckém proměnách tvorby F. X. Šaldy kolem roku 1900 ovlivněných těžkou nemocí, jež vyústili v dílo Boje o zítřek.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 357-373
Annotation: Studie o rozpacích socialistické literární vědy nad dílem F. X. Šaldy, obhajoba jeho "pokrokovosti a vědeckosti".
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 374-376
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání s F. X. Šaldou, jehož autor jako mladík navštívil.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 580-584
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 12, s. 1309-1312
Annotation: Studie o přínosu F. X. Šaldy české literární kritice. Autorka považuje Šaldovo teoretické východisko za "ideologicky zamlžené", nicméně...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 78-80
Annotation: Zveřejnění dopisu F. X. Šaldy neznámému nakladateli, na němž autor demonstruje "lidovost uměleckého kritika".
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1016-1042 a č. 10, s. 1180-1207
Annotation: Studie o roli Julia Fučíka jako literárního kritika pro počáteční stadia vývoje československé literatury, srovnání Fučíkovy práce s F....
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1213-1224
Annotation: Studie o "vysoké ideovosti" a "stranickosti" díla Aloise Jiráska; F. X. Šalda a Zdeněk Nejedlý jako jediné osobnosti české literatury srovnatelné...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1537-1544
Annotation: Studie o literární kritice díla Aloise Jiráska. Dle autora mu Moderní revue a Arne Novák jako zastánci "kosmopolitismu" vyčítají "provincialitu",...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 767-775
Annotation: Poznámky k soudobé literární kritice, odkaz na F. X. Šaldu jako modelového kritika, vztah literární kritiky a mladých autorů.
Article