By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 869-873
Annotation: Studie o způsobech sestavování výborů na příkladech výborů z děl českých klasiků (V. Hálek, J. Vrchlický, J. V. Sládek, F. Šrámek etc.)...
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 541-543
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 97-98
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 547-549
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 10, s. 469-476
Annotation: Projev Jarmily Glazarové o Fráňu Šrámkovi při vzpomínkovém večeru v Sobotce, 7. 8. 1954.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 9, s. 249-250
Annotation: Báseň. S přípiskem "Za Fráňou Šrámkem".
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 80-87
Annotation: Studie u příležitosti 75. narozeni Fráni Šrámka o rysech básníkovy tvorby, zejména citovosti, vitalismu a lásce k životu.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 11, s. 1705-1709
Annotation: Úvaha nad scénářem Václava Kršky k připravovanému filmu Měsíc nad řekou, na němž autor zdůrazňuje jeho kritičnost vůči měšťanské...
Article