By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 160-165
Annotation: Ukázky z korespondence K. Biebla, v nichž básník vyjadřuje kladný vztah k socialismu, s krátkým komentářem.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 1, s. 34-43
Annotation: Prozaická vzpomínka na J. Wolkera a K. Biebla, kteří pobývali r. 1922 na ostrově Krk.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 806-809
Annotation: Projev o Konstantinu Bieblovi u příležitosti otevření muzea K. Biebla ve Slavětíně.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 852-854
Annotation: Přetištění 4 dopisů J. Wolkera K. Bieblovi nalezených ve Wolkerově rodném domě ve Slavětíně.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 667-668
Annotation: Úvaha Konstantina Biebla o dramatu nalezená jeho sestrou v rodném domě, doplněná komentářem Z. K. Slabého.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 217-218
Annotation: Dopis básníka A. Ráže K. Bieblovi s komentářem.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 4, s. 374-393
Annotation: Studie o obrazech Loun a Lounska v prózách a poezii Karla Konráda a Konstantina Biebla.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 520-533
Annotation: Pokračování studie z Nového života, roč. 1954, č. 4, s. 374-393 o obrazech Loun a Lounska v prózách a poezii Karla Konráda a Konstantina Biebla.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 635-646
Annotation: Třetí část studie (Nový život, roč. 1954, č. 4, s. 374-393; Nový život, roč. 1954, č. 5, s. 520-533) o obrazech Loun a Lounska v prózách...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 250
Annotation: Otištěny dvě básně Konstantina Biebla z r. 1944 doplněné krátkým komentářem.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 761-762
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1373-1374
Annotation: Rozbor básně "Lenin" Konstantina Biebla.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1503-1504
Annotation: Vzpomínka na setkání s Konstantinem Bieblem na koncertě v Karlových Varech, kde básník pobýval v lázních.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 3, s. 318-321
Annotation: Medailon Konstantina Biebla formou vzpomínky Jiřího Wolkera, ukázky z Bieblových zápisků z cest a vzpomínky na dětství ve Slavětíně u Loun.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 631-632
Annotation: Poznámky k satirám Konstantina Biebla z 20. let; chvála časopisu Dikobraz.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 6, s. 948-949
Annotation: Úvaha nad nezveřejněnou básní Konstantina Biebla První vzpoura, jež básník zapůjčil autorovi článku těsně před svou smrtí.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 9, s. 1423-1424
Annotation: Fejeton o textu Konstantina Biebla "Slavětín", který zazněl v rozhlase v r. 1940 v cyklu Zvony mého kraje.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1547-1576
Annotation: Projev ze schůze sekce kritiků a básníků Svazu československých spisovatelů rekapitulující vývoj československé poezie v r. 1951 vyzdvihující...
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1895-1897
Annotation: Studie o osobním a literárním vztahu K. Biebla a J. Wolkera, o vzájemném tvůrčím ovlivňování a úzkému vztahu obou básníků k rodnému kraji.
Article