By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 685
Annotation: Úvaha o moderní pohádce
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1225-1226
Annotation: Esej autora procházejícího se krajem K. J. Erbena,
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 544-545
Annotation: Recenze nového vydání obsahujícího studii J. Dolanského o vlivu Letopisu na "Rukopis Královédvorský" a na české autory (K. H. Borovký, J. Zeyer),...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 557-558
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 1, s. 61-65
Annotation: Tematický a formální rozbor vybraných částí Erbenovy kytice a jejího ruského překladu.
Article