By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 401-408
Annotation: Vybrané pasáže z referátu J. Hájka rekapitulujícího vývoj dobové prózy, zejména románu a povídky.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 10, s. 1033-1036
Annotation: Úvaha o předválečném díle Jarmily Glazarové.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 217-218
Annotation: Úvaha, zda vydávat či nevydávat raná díla socialistických autorů se "složitou tvůrčí cestou" (V. Nezval, V. Řezáč, J. Glazarová apod.),...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 11/12, s. 945-948
Annotation: Zpráva o zájezdu československé delegace do Výmaru u příležitosti 200. narozenin J. W. Goetha vedené Jarmilou Glazarovou; recenze zápisků Glazarové...
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 11/12, s. 826-846
Annotation: Próza. Věnováno Jarmile Glazarové.
Article