By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 12, s. 1285-1291
Annotation: Studie rozebírající několik pojmů souvisejících se socialistickým realismem - estetika, umělecký program, metoda a světový názor na základě...
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 487-497
Annotation: Studie rekapitulující literární vývoj deseti let od osvobození Československa. Autor v ní vyjadřuje vděčnost Sovětskému svazu a akcentuje...
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 929-931
Annotation: Studie o počátcích dětské literatury, jež má dle autora kořeny v ústní lidové slovesnosti, a jejím významu ve výchově dětí a mládeže...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 617-621
Annotation: Autor rozebírá "zásadní nedostatek soudobé literatury", jímž je absence románů, které by "obohacovaly společenské vědomí současnosti", a...
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 620-627
Annotation: Studie o způsobech realistického popisu prostoru v próze; analýza děl Maxima Gorkého zaměřená především na jazyk.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 207-208
Annotation: Studie k 70. narozeninám Marie Majerové o roli humoru v jejím díle, autor přirovnává Majerovou k Maximu Gorkému.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 71-72
Annotation: Osobní vzpomínka na vystoupení Ivana Olbrachta na schůzi v Plzni v r. 1920 u příležitosti Olbrachtových 70. narozenin, autor chápe Olbrachta jako...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1456-1465
Annotation: Studie o vztahu české a ruské literatury od počátku 19. stol. s důrazem na ohlas Velké říjnové revoluce v české literatuře a autory inspirujícími...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1521-1547 a č. 11, s. 1683-1705
Annotation: Studie o charakteristických rysech děl socialistického realismu (ideovost, stranickost, revolučnost, angažovanost) a Maximu Gorkém jako vzorovém...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 95-96
Annotation: Báseň. S přípiskem "Maximu Gorkému".
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 6, s. 947-948
Annotation: Zpráva o vydání Sebraných spisů Maxima Gorkého, z jehož plánovaných třiceti svazků vyjde během r. 1951 několik dalších k 15. výročí smrti...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 11, s. 1757-1759
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 1, leden, s. 46-52
Annotation: Próza.
Article