By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1455-1457
Annotation: Kratší studie o významu VII. dílu sebraných spisů Klementa Gottwalda pojednávajícím zejména o historické úloze Komunistické strany Československa.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 415-430
Annotation: Studie o názorech Klementa Gottwalda na literatura jako na "významnou složku národního úsilí" doplněná o několik citací z jeho projevů. Dle...
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 430-440
Annotation: Studie o obrazu Klementa Gottwalda v literatuře, zejména v próze (K. Sedláček.:Luisiana se probouzí; J. Otčenášek: Plným krokem; J. Drda: Politik;...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 163-166
Annotation: Výzva českolovenským spisovatelům ze zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa v únoru 1951.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 2, únor, s. 5-6
Annotation: Próza.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 3, s. 52-58
Annotation: Úvaha o otázkách a úkolech socialistické kultury, vycházející ze sbírky příležitostných projevů prezidenta K. Gottwalda "O kultuře a umění...
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 5, s. 3-6
Annotation: Rekapitulace závěrů referátů prezidenta Klementa Gottwalda a ministra informací Václava Kopeckého z IX. sjezdu KSČ o základních otázkách soudobé...
Article