By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 39-49
Annotation: Stať zvažující literárnost Haškových próz.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 39-49
Annotation: Stať o Haškově světonázoru a politickém přesvědčení.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 5, s. 386-387
Annotation: Článek o uvedení hry Jaroslava Haška Švejk v Budapešti.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 10, s. 779-783
Annotation: Ukázky z korespondence Jaroslava Haška.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 222-224
Annotation: Studie o drobných prózách Jaroslava Haška vzniklých během spisovatelova pobytu na Vysočině.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1070-1075
Annotation: Článek upozorňující na nedostatek zájmu o J. Haška ze strany lliterárních vědců a vyzývající k publikování více Haškových primárních...
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 95-96
Annotation: Zpráva o recepci české literatury (J. Fučík), hudby (A. Dvořák) a filmy (J. Hašek) v Sovětském svazu.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 620-626
Annotation: Článek o studiích Jaroslava Haška na Československé akademii obchodní a jeho vztahu k jednotlivým disciplínám.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 586-594
Annotation: Švejk Jaroslava Haška byl dle autora doposud považován za nezařaditelné, ojedinělé dílo. Nahlíží-li se na román perspektivou marxismu-leninismu...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1947
Annotation: Otištění posudku J. Plachty námětu na film "Haškovy povídky" na motivy povídek Jaroslava Haška.
Article