By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 3, s. 320-321
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1515
Annotation: Úryvek dopisu Aloise Jiráska prelátu Gézovi Žebráckému z Bardějova z 12.1.1926 s komentářem.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 765-766
Annotation: Článek zveřejňující dopis Aloise Jiráska faráři G. Žebráckému z 12. 11. 1926, v němž se Jirásek vyjadřuje proti užívání názvu "Bardějov"...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 53-55
Annotation: Esej o významu literárně-historických prací Zdeňka Nejedlého o husitství, Bedřichu Smetanovi, Aloisi Jiráskovi a J. K. Tylovi.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 596-601
Annotation: Studie o díle Aloise Jiráska jako díle "ztělesňujícím české dějiny" při příležitosti vydání 25. svazku jeho sebraných spisů.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 633-635
Annotation: Krátká studie o cestopisu "Deník Václava Šaška z Bířkova", okolnostech jeho vzniku a především Jiráskově zpracování.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 94-95
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 447-454
Annotation: Studie o historickém románu M. V. Kratochvíla Pochodeň zařazující díla tohoto prozaika do tradice české historické prózy, jejíž vrchol autor...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1213-1224
Annotation: Studie o "vysoké ideovosti" a "stranickosti" díla Aloise Jiráska; F. X. Šalda a Zdeněk Nejedlý jako jediné osobnosti české literatury srovnatelné...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1224-1232
Annotation: Studie o románu "Skaláci" jako "ideovém východisku" tvorby A. Jiráska; realistické zobrazení "lidové revoluční tradice" v Jiráskově díle.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1256-1258
Annotation: Čtyři dopisy z korespondence mezi Aloisem Jiráskem a Mikolášem Alšem z let 1874-1894; bez poznámkového aparátu.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 9, s. 1426-1428
Annotation: Recenze studie Zdeňka Nejedlého o díle Aloise Jiráska.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 9, s. 1429-1432
Annotation: Studie k 60. výročí úmrtí Jana Nerudy, význam Jana Nerudy pro českou literaturu, srovnání s Aloisem Jiráskem.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1537-1544
Annotation: Studie o literární kritice díla Aloise Jiráska. Dle autora mu Moderní revue a Arne Novák jako zastánci "kosmopolitismu" vyčítají "provincialitu",...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1584-1585
Annotation: Předmluva k vydání ruského překladu Aloise Jiráska zdůrazňující význam díla jako české národní památky.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1588-1589
Annotation: Zpráva o oslavách Jiráskova jubilea, v jehož rámci Ćeskoslovensko navštívil polský spisovatel Lucjan Rudnicki.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 11, s. 1759-1760
Annotation: Zpráva o uctění 100. výročí narození Aloise Jiráska v domu Sovětské armády v Moskvě.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1898-1899
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1191-1212
Annotation: Zdeněk Nejedlý jako interpret Aloise Jiráska, pěstování Jiráskova odkazu v Nejedlého díle.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 5, s. 76-78
Annotation: Rozbor klíčových motivů Starých pověstí českých Aloise Jiráska nahlížených perspektivou marxismu-leninismu.
Article