By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 237-238
Annotation: Stať k jubileu Karla Konráda.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 8, s. 624-625
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1196-1207
Annotation: Stať o životě a díle Karla Konráda během první svět. války včetně fotografií a reprodukcí titulních stránek jeho děl.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 90-91
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1199
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 4, s. 374-393
Annotation: Studie o obrazech Loun a Lounska v prózách a poezii Karla Konráda a Konstantina Biebla.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 520-533
Annotation: Pokračování studie z Nového života, roč. 1954, č. 4, s. 374-393 o obrazech Loun a Lounska v prózách a poezii Karla Konráda a Konstantina Biebla.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 4, s. 440
Annotation: Článek k 55. narozeninám Karla Konráda vyzvihující bojovnost jeho próz a připomínající zapomenté dílo "Nikdy se nespokojujte s podružnou...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 635-646
Annotation: Třetí část studie (Nový život, roč. 1954, č. 4, s. 374-393; Nový život, roč. 1954, č. 5, s. 520-533) o obrazech Loun a Lounska v prózách...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 6, s. 939-946
Annotation: Studie o o poválečné próze Karla Konráda dle autora vynikající mimořádnou obrazností a realismem.
Article