By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 121
Annotation: Blahopřání Marii Majerové.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 79-82
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 538-540
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 659-661
Annotation: Zpráva o vydání českých autorů v ruském překladu v Sovětském svaze (výbory z S. K. Neumanna, M. Majerové, J. Drda, A. Bernášková).
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 207-208
Annotation: Studie k 70. narozeninám Marie Majerové o roli humoru v jejím díle, autor přirovnává Majerovou k Maximu Gorkému.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 790
Annotation: Zpráva o výstavě k narozeninám Marie Majerové a Ivana Olbrachta, na níž byly vystaveny ilustrace Vojtěcha Tittelbacha k románu Siréna.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 175-187
Annotation: Studie k 70. narozeninám Marie Majerové věnovaná jejímu dílu a místu tohoto díla v kánonu socialistické literatury. Autor označuje Majerovou...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 187-196
Annotation: Studie k 70. narozeninám Marie Majerové o její tvorbě pro děti a mládež, zdůrazňující výchovný a sociální aspekt jejího díla.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 196-202
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 203-207
Annotation: Projev o zásluhách Marie Majerové a Ivana Olbrachta o zformování československé socialistické literatury.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 3, s. 469-471
Annotation: Zpráva zahájení o výstavy k 70. narozeninám Marie Majerové a Ivana Olbrachta v Národním muzeu.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 11, s. 1742-1743
Annotation: Úvaha o vztahu Klementa Gottwalda k literatuře při příležitosti návštěvy výstavy darů prezidentovi; ukázky z dopisů národních umělců Gottwaldovi.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 166
Annotation: Báseň. S přípiskem "Marii Majerové k 70. narozeninám".
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 167
Annotation: Báseň. S přípiskem "K 1. únoru 1952".
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 168
Annotation: Báseň. S přípiskem "K sedmdesátinám Marie Majerové".
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 169-171
Annotation: Báseň. S přípiskem "Marii Majerové".
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 171-172
Annotation: Báseň. S přípiskem "Marii Majerové".
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 172
Annotation: Báseň. S přípiskem "Národní umělkyni Marii Majerové".
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, 3. s. obálky
Annotation: Krátké anotace nových knih nakladatelství Družstevní práce.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 9/10, s. 760-778
Annotation: Studie o Siréně jako ústředním díle Marie Majerové, rozbor děje a obrazu dějin v románu s důrazem na obraz dělníka a dělnické třídy.
Article