By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 4, s. 455-456
Annotation: Ukázka z korespondence F. X. Šaldy s J. Mahenem, B. Mathesiem a J. Horou uvozená poznámkou.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 845-848
Annotation: Vzpomínková esej.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 776-778
Annotation: O vzniku překladu románu Rozrušené země M. Šolochova do češtiny Bohumilem Mathesiem.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 7, s. 1042-1047
Annotation: Dva projevy pronesené při pohřbu Bohumila Mathesia v červnu 1952 v Praze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 6, s. 947
Annotation: Zpráva o úmrtí Bohumila Mathesia 2. 6. 1952.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 7, s. 1035-1036
Annotation: Báseň. S přípiskem "Věnováno Bohumilu Mathesiovi".
Article