By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 555
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 10, s. 436-438
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 193-195
Annotation: Vzpomínka na pedagogické působení Zdeňka Nejedlého.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 199-209
Annotation: Studie shrnující Nejedlého bádání o Aloisu Jiráskovi, názory na Jiráskovo dílo a jeho inspirační zdroje; Nejedlý chápe Jiráska více jako...
Article
5
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 627-628
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 762
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Život a práce Zdeňka Nejedlého" v Národním museu u příležitosti Nejedlého 75. narozenin.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 4-8
Annotation: Esejistický článek k 75. narozeninám Zdeňka Nejedlého o jeho významu pro českou literární vědu.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 9-25
Annotation: Studie o osobnosti Zdeňka Nejedlého a jeho koncepci české literární historie.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 25-42
Annotation: Studie metodologickém přínosu Zdeňka Nejedlého české literární historii, významu jeho prací o husitství a jejich recepce v dalších literárně-historických...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 49-52
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání se Zdeňkem Nejedlým během jeho přednášek v r. 1917 na tehdejší Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 53-55
Annotation: Esej o významu literárně-historických prací Zdeňka Nejedlého o husitství, Bedřichu Smetanovi, Aloisi Jiráskovi a J. K. Tylovi.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 56-58
Annotation: Úvaha o pojetí literárních dějin u Zdeňka Nejedlého, o kritickém způsobu zacházení s prameny u Václava Hájka z Libočan a významu prvního...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 66-67
Annotation: Esejistická vzpomínka na Zdeňka Nejedlého na r. 1923, kdy spolu s autorem zakládal Mezinárodní svaz socialistických studentů.
Article
15
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 3, s. 373-374
Annotation: Poděkování Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám, že zorientoval mladou generaci v dějinách literatury a v literárních směrech; autor provádí...
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1213-1224
Annotation: Studie o "vysoké ideovosti" a "stranickosti" díla Aloise Jiráska; F. X. Šalda a Zdeněk Nejedlý jako jediné osobnosti české literatury srovnatelné...
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 9, s. 1426-1428
Annotation: Recenze studie Zdeňka Nejedlého o díle Aloise Jiráska.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1537-1544
Annotation: Studie o literární kritice díla Aloise Jiráska. Dle autora mu Moderní revue a Arne Novák jako zastánci "kosmopolitismu" vyčítají "provincialitu",...
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1191-1212
Annotation: Zdeněk Nejedlý jako interpret Aloise Jiráska, pěstování Jiráskova odkazu v Nejedlého díle.
Article