By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 2, s. 133-145
Annotation: Úryvek z knihy.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 220-221
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 9, s. 313-315
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 766-767
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1948-1949
Annotation: Zpráva o vydání ročenky Dobročinného komitétu v Brně "O Janu Nerudovi" obsahující studii Arne Nováka.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 9, s. 1429-1432
Annotation: Studie k 60. výročí úmrtí Jana Nerudy, význam Jana Nerudy pro českou literaturu, srovnání s Aloisem Jiráskem.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1595-1597
Annotation: Zpráva o vydání ruských překladů děl významných slovanských spisovatelů v moskevském nakladatelství Goslitizdat, v němž během roku 1950...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 8, s. 62-65
Annotation: Studie o českých překladech poezie Sándora Petöfiho, zejména překladech Jana Nerudy.
Article