By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 323-334
Annotation: Stať o poezii Vítězslava Nezvala.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 60-66
Annotation: Literárněvědná stať o změnách v osmi vydáních Nezvalova Podivuhodného kouzelníka.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 60-66
Annotation: Stať o tvůrčí cestě Vítězslava Nezvala a jeho metodě psaní.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 323-334
Annotation: Stať o poetismu v díle V. Nezvala.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 335-348
Annotation: Vzpomínková stať o raných letech Vítězslava Nezvala v Praze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 1000-1001
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 10, s. 1086-1089
Annotation: Stať o československé poezii s tematikou Sovětského svazu.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 11-17
Annotation: Studie o přínosu V. Nezvala české poezii, autor jej řadí z nejvýraznějším osobnostem moderního básnictví vedle Pabla Nerudy, Luise Aragona...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 108
Annotation: Stať rekapitulující novinky v poezii konce roku 1956.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 6, s. 601-603
Annotation: Studie o socialistické poezii vycházející s referátu V. Nezvala na II. sjezdu čs. spisovatelů.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 7, s. 765-773
Annotation: Stať shrnující dobovou diskuzi o umění na stránkách literárních časopisů jako Nový život či Literární noviny reagující především na...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 1, s. 46-53
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 58-59
Annotation: Otištěna předmluva k "Básnickému almanachu 1954" Vítězslava Nezvala o významu poezie v životě.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 589-593
Annotation: Studie o skladbách V. Nezvala Edison, Signál času, Zpěv míru, Stalin, Historický obraz a Z domoviny, v nichž autor sleduje básníkův vývoj a...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 699-700
Annotation: Báseň. S přípiskem "Vítězslavu Nezvalovi".
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 217-218
Annotation: Úvaha, zda vydávat či nevydávat raná díla socialistických autorů se "složitou tvůrčí cestou" (V. Nezval, V. Řezáč, J. Glazarová apod.),...
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 11, s. 546-547
Annotation: Poznámky k francouzskému překladu poezie V. Nezvala (Zpěv míru, výbor z poezie) Francoisem Kérelem a Jeanem Marcenacem.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 516-519
Annotation: Básně. Báseň "Otazník" s přípisky "(Volná variace na stejnojmennou báseň ze sbírky Křídla)" a "(Vítězslavu Nezvalovi)". Báseň "Podzimní...
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 732-738
Annotation: Zpráva o udílení státních cen za literaturu, ocenění byli Vítězslav Nezval, Marie Pujmanová, Jan Drda, Adolf Branald, Milan Jariš atd.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 739-747
Annotation: Rozbor básní ze sbírky Vítězslava Nezvala "Křídla".
Article