By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 67-69
Annotation: Stať o socialismu a realismu v díle Ivana Olbrachta.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 67-69
Annotation: Stať názorech Ivana Olbrachta na socialistický realismus jako metodu tvorby.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 32-34
Annotation: Úvodní poznámka ke třem Olbrachtovým črtám uveřejněným u příležitosti prozaikových 75. narozenin.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 585-588
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 245-253
Annotation: Studie o české próze po r. 1945 s důrazem zejména na autory socialistického realismu.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 536-538
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 243-245
Annotation: Esej inspirovaná procházkou krajem Ivana Olbrachta o jeho dílech, jež se zde odehrávají (Golet v údolí, Nikola Šuhaj, Marijka nevěrnice).
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 87-90
Annotation: Zpráva o úmrtí Ivana Olbrachta doplněná několika proslovy.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 92-100
Annotation: Mediailon Ivana Olbrachta u příležitosti jeho úmrtí.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 5-8
Annotation: Studie o významu díla Ivana Olbrachta pro soudobou literaturu u příležitosti Olbrachtových 70. narozenin.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 9-14
Annotation: Projev o významu díla Ivana Olbrachta u příležitosti Olbrachtových 70. narozenin.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 14-34
Annotation: Studie u příležitosti 70. narozenin Ivana Olbrachta o jeho vztahu k Rusku a ruské literatuře a o jeho pobytu v zde v r. 1952.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 34-42
Annotation: Studie o díle Ivana Olbrachta u příležitosti spisovatelových 70. narozenin zaměřená zejména na jeho genezi a dosavadní recepci.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 43-45
Annotation: Studie u příležitosti Ivana Olbrachta o jeho raném díle, zejména básnickém cyklu "Z krkonoškých melodií" zveřejněném pouze časopisecky v...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 63-65
Annotation: Esej u příležitosti 70. narozenin Ivana Olbrachta o sociální tématice v jeho díle, oslava dělnické třídy jako autorova inspiračního zdroje.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 790
Annotation: Zpráva o výstavě k narozeninám Marie Majerové a Ivana Olbrachta, na níž byly vystaveny ilustrace Vojtěcha Tittelbacha k románu Siréna.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 66-69
Annotation: Esej o významu díla Ivana Olbrachta pro soudobou literaturu u příležitosti Olbrachtových 70. narozenin.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 69-70
Annotation: Esej o významu díla Ivana Olbrachta pro nastupující generaci mladých literátů u příležitosti Olbrachtových 70. narozenin.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 71-72
Annotation: Osobní vzpomínka na vystoupení Ivana Olbrachta na schůzi v Plzni v r. 1920 u příležitosti Olbrachtových 70. narozenin, autor chápe Olbrachta jako...
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 175-187
Annotation: Studie k 70. narozeninám Marie Majerové věnovaná jejímu dílu a místu tohoto díla v kánonu socialistické literatury. Autor označuje Majerovou...
Article