By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 8, s. 622-624
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 6, s. 403-404
Annotation: Medailonek Marie Pujmanové.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 10, s. 766-776
Annotation: Stať o životě a díle Marie Pujmanové.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 999-1000
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 10, s. 1127-1129
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 82-86
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 487-497
Annotation: Studie rekapitulující literární vývoj deseti let od osvobození Československa. Autor v ní vyjadřuje vděčnost Sovětskému svazu a akcentuje...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1953, č. 2, s. 223-231
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 704-731
Annotation: Studie o životě a díle Marie Pujmanové, rozbor románových postav, jež dle autora přesně odpovídají požadavku socialistického realismu, a interpretace...
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 732-738
Annotation: Zpráva o udílení státních cen za literaturu, ocenění byli Vítězslav Nezval, Marie Pujmanová, Jan Drda, Adolf Branald, Milan Jariš atd.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 8, s. 967
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání s Marií Pujmanovou v době autorčina dětství.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 8, s. 1257-1259
Annotation: Krátká studie o československo-maďarských literárních vztazích vycházející z autorova pobytu v Maďarsku, kde jsou dle něho čteny zejména...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 10, s. 1456-1465
Annotation: Studie o vztahu české a ruské literatury od počátku 19. stol. s důrazem na ohlas Velké říjnové revoluce v české literatuře a autory inspirujícími...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 597-606
Annotation: Průřezová studie o poezii Marie Pujmanové od její prvotiny "Zpěvník" po "Miliony holubiček".
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 9/10, s. 779-788
Annotation: Studie o díle Marie Pujmanové, představující její osobnost a dílo ruským čtenářům; rozbor románu Lidé na křižovatce.
Article