By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 3, s. 251-266
Annotation: Studie vývoji básnického díla J. Seiferta ve 20. letech.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 10, s. 1089-1091
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 432-434
Annotation: Poznámky k rané poválečné poezii oslavující konec války a osvobození (F. Halas, J. Seifert, V. Holan).
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 985-987
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 190-193
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 748-752
Annotation: Recenze.
Article