By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1953, č. 5, s. 49-68
Annotation: Studie o významu Stalinova pojetí literatury pro českou literární vědu, autor považuje J. V. Stalina po V. I. Leninovi za největšího z teoretiků,...
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 7, s. 1091-1099
Annotation: Polemika s článkem Václava Kopence (Nový život, roč. 1952, č. 4, s. 743-775) o výklad statí J. V. Stalina "Marxismus a otázky jazykovědy". Autor...
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 7, s. 1100-1103
Annotation: Příspěk k polemice mezi Václavem Kopencem a Václavem Stejskalem (Nový život, roč. 1952, č. 2-4) o výklad statí J. V. Stalina "Marxismus a otázky...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 269-282
Annotation: Rozbor článků J. V. Stalina o sovětské jazykovědě, které vycházely v r. 1950 v Pravdě. Autor je považuje za klíčový příspěvek k marxistické...
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 743-775
Annotation: Polemika s článkem Václava Stejskala "Stalinovy články o jazykovědě a naše literární věda a kritika (Nový život, roč. 1952) vycházející...
Article
6
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 3, s. 233-240
Annotation: Zhodnocení české a slovenské poezie vzniklé při příležitosti 70. narozeni J. V. Stalina a její tematický rozbor, kritický komentář k mladé...
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 11/12, s. 157-159
Annotation: Esej o roli J. V. Stalina ve vývoji spisovného ruského jazyka.
Article
9
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 16-17
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 21-22
Annotation: Báseň.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 23
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 24-25
Annotation: Báseň.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 25-26
Annotation: Báseň.
Article
15
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 28
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 29-31
Annotation: Báseň.
Article
18
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 38
Annotation: Báseň.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 39-40
Annotation: Báseň.
Article