By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 52
Annotation: Báseň. Věnováno Bedřichu Václavkovi.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 10, s. 1086-1089
Annotation: Stať o československé poezii s tematikou Sovětského svazu.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 7, s. 732-748
Annotation: Studie na základě korespondence F. Halase a B. Václavka od r. 1925, kterou autorovi poskytl F. Halas.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 40-51
Annotation: Osobní vzpomínka na Bedřicha Václavka, jeho protifašistické působení a činnost v rámci Levé fronty.
Article
5
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 58-59
Annotation: Osobní vzpomínka na B. Václavka.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 311-315
Annotation: Medailon literárního historika a kritika Bedřicha Václavka u příležitosti 11. výročí úmrtí.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 475-484
Annotation: Studie shrnující literárně kritické dílo Bedřicha Václavka.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 505-506
Annotation: Článek o působení Bedřicha Václavka v studijní knihovně v Olomouci.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 493-497
Annotation: Osobní vzpomínka na Bedřicha Václavka jako pedagoga a literárního kritika.
Article