By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 598-599
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 869-873
Annotation: Studie o způsobech sestavování výborů na příkladech výborů z děl českých klasiků (V. Hálek, J. Vrchlický, J. V. Sládek, F. Šrámek etc.)...
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 220
Annotation: Článek upozorňuje na nevydané rukopisy v pozůstalosti J. Vrchlického, zejména rukopisy Pamětí a několika básnických knih.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 994-995
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 325-326
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 195-198
Annotation: Rozbor několika úryvků z básní Jaroslava Vrchlického s tematikou rodného kraje vzniklých v době básníkova pobytu v Čisté u Rakovníka.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 246-248
Annotation: Komentář k působení "buržoazní" literární cenzury na příkladu cenzury Vrchlického básně v časopise Trn, roč. 1928, č. 8, s. 6.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1379-1381
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1898-1918
Annotation: Studie o sociální tematice a kritice měšťanské vrstvy v poezii J. Vrchlického.
Article