By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 1, s. 34-43
Annotation: Prozaická vzpomínka na J. Wolkera a K. Biebla, kteří pobývali r. 1922 na ostrově Krk.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 1, s. 34-43
Annotation: Próza.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 852-854
Annotation: Přetištění 4 dopisů J. Wolkera K. Bieblovi nalezených ve Wolkerově rodném domě ve Slavětíně.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 664-665
Annotation: Kratší studie o překladech poezie Jiřího Wolkera maďarským básníkem Attilou Józsefem v rámci Antologie české a slovenské poezie.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 7, s. 772-773
Annotation: Zpráva o sebraných spisech Jiřího Wolkera vydávaných postupně v Knihovně klasiků od r. 1954 za redakce A. M. Píši, které autor považuje za...
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1163-1172
Annotation: Studie o proletářské poezii raných 20. let, které autor považuje za období zrodu socialistické poezie a "nového člověka", jejž by měla poezie...
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 117-120
Annotation: Studie o přínosu Jiřího Wolkera české literární vědě.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 552-553
Annotation: Zpráva o ohlasu Wolkerových básní v Bulharsku u příležitosti 30. výročí básníkova úmrtí.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 8, s. 221
Annotation: Oznámení o úmrtí Zdeny Wolkerové.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1016-1042 a č. 10, s. 1180-1207
Annotation: Studie o roli Julia Fučíka jako literárního kritika pro počáteční stadia vývoje československé literatury, srovnání Fučíkovy práce s F....
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 498-501
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 175-187
Annotation: Studie k 70. narozeninám Marie Majerové věnovaná jejímu dílu a místu tohoto díla v kánonu socialistické literatury. Autor označuje Majerovou...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 463
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1895-1897
Annotation: Studie o osobním a literárním vztahu K. Biebla a J. Wolkera, o vzájemném tvůrčím ovlivňování a úzkému vztahu obou básníků k rodnému kraji.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 7, s. 1094-1100
Annotation: Studie o významu díla Julia Fučíka pro soudobou literaturu; vztah Fučíka k SSSR; marxisticko-leninská interpretace Fučíkova místa v dějinách...
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 304-306
Annotation: Kratší studie o revolučním charakteru díla Jiřího Wolkera, rámcový výčet dosavadních vydání Wolkerových děl.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 7, s. 965-972
Annotation: Básně. "Nejkrásnější osud" s přípiskem "Památce Jiřího Wolkera".
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 11/12, s. 893
Annotation: Báseň. Věnováno Jiřímu Wolkerovi.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 1, s. 65-69
Annotation: Studie o principech socialistického realismu v díle Jiřího Wolkera a zrodu proletářské poezie ve 20. letech.
Article