By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 323-334
Annotation: Stať o poezii Vítězslava Nezvala.
Article
22
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 335-348
Annotation: Stať o působení Vítězslava Nezvala v Praze v letech 1919-1920.
Article
23
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 380-385
Annotation: Recenze.
Article
24
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 1-3
Annotation: Fejeton.
Article
25
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 321-322
Annotation: Báseň.
Article
26
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 349-352
Annotation: Báseň. S přípiskem "Z připravované knihy "Přes řeku"".
Article
27
28
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 6, s. 480
Annotation: Báseň.
Article
29
30
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 166
Annotation: Báseň. Datováno 1956.
Article
31
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 166-167
Annotation: Báseň. Datováno 1956.
Article
32
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 168
Annotation: Báseň. Datováno 1957.
Article
33
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 239
Annotation: Básně.
Article
34
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 169-196
Annotation: Próza. S přípiskem "(Z knihy povídek "Ulice ztracených bratří", kterou vydá v létě nakladatelství Naše vojsko.)".
Article
35
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 294-319
Annotation: Povídky.
Article
36
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 39-49
Annotation: Stať zvažující literárnost Haškových próz.
Article
37
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 60-66
Annotation: Literárněvědná stať o změnách v osmi vydáních Nezvalova Podivuhodného kouzelníka.
Article
38
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 67-69
Annotation: Stať o socialismu a realismu v díle Ivana Olbrachta.
Article
39
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 27-28
Annotation: Báseň. Datováno "Srpen 1958".
Article
40