By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 146-148
Annotation: Recenze.
Article
82
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 150-152
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 152-155
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
85
86
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 169-196
Annotation: Povídka.
Article
87
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 205-208
Annotation: Stát bilancující literární vývoj předcházejícího roku.
Article
88
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 208-224
Annotation: Stať o životě a díle Karla Poláčka.
Article
89
90
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 234-236
Annotation: Recenze.
Article
91
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 237-238
Annotation: Stať k jubileu Karla Konráda.
Article
92
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 239
Annotation: Báseň.
Article
93
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 241-243
Annotation: Osobní vzpomínka na básníka Hanuše Fantla.
Article
94
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 245-276
Annotation: Deníkové zápisky.
Article
95
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 277-293
Annotation: Báseň.
Article
96
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 294-320
Annotation: Povídka.
Article
97
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 323-334
Annotation: Stať o poetismu v díle V. Nezvala.
Article
98
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 5, s. 335-348
Annotation: Vzpomínková stať o raných letech Vítězslava Nezvala v Praze.
Article
99
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 1, s. 7-14
Annotation: Pokračování ankety o stavu soudobé české prózy z Nového života roč. 1957, zodpovídají Milan Jariš, Jozef Bžoch, Arnošt Vaněček a Jan Trefulka.
Article
100
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 1, s. 14-32
Annotation: Čtyři povídky J. Valji uvozené autorskou poznámkou o technice spisovatelské práce.
Article