By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 11, s. 804-808
Annotation: Báseň. S přípiskem "Verše z dvou cest do Sovětské Rusi".
Article
162
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 11, s. 851-866
Annotation: Próza.
Article
163
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 12, s. 883-909
Annotation: Próza.
Article
164
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 12, s. 910-911
Annotation: Báseň. S přípiskem "Co mně vyprávěl rozvedený muž".
Article
165
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 12, s. 911
Annotation: Báseň.
Article
166
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 12, s. 912-923
Annotation: Próza.
Article
167
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 114-116
Annotation: Pohádka.
Article
168
169
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 119-122
Annotation: Článek o návratu do místa autorova dětství, do Pošumaví.
Article
170
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 125-133
Annotation: Povídka.
Article
171
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 147-148
Annotation: Recenze.
Article
172
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 2, s. 159
Annotation: Báseň.
Article
173
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 164
Annotation: Báseň.
Article
174
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 164
Annotation: Báseň.
Article
175
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 165
Annotation: Báseň.
Article
176
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 166
Annotation: Báseň.
Article
177
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 168-182
Annotation: Úryvek z chystaného románu "Role".
Article
178
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 183-188
Annotation: Povídka.
Article
179
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 189
Annotation: Báseň.
Article
180
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 3, s. 217-223
Annotation: Literárněvědná stať o básnickém díle Josefa Kainara od okupace po sbírku Český sen, s ukázkami.
Article