By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1982, zima, s. 1
Annotation: K připravovanému 13. vydání (vyšlo 1983).
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1968, jaro, s. 19-21
Annotation: Recenzní poznámky.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1963, leden/únor, s. 5
Annotation: Úryvek z dopisu S. Laurenta (Paříž).
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 4-6
Annotation: Režisér komentuje svůj film.
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, leden/únor, s. 38-40
Annotation: Po krátkém úvodu následuje článek francouzského překladatele románu J. Otčenáška přetištěný z časopisu Květy. Autor upozorňuje mj. na...
Article