By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1976, zima, s. 2
Annotation: Přehled produkce nakladatelství Československý spisovatel; se statistickými daty.
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1975, zima, s. 28-29
Annotation: Plán nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
3
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, jaro, s. 9-11
Annotation: Rozhovor o dostupnosti klasických děl české literatury na knižním trhu, o proměnách profilů jednotlivých edičních řad, o vydávání literárněvědných...
Article
5
6
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1966, zima, s. 3
Annotation: Přehled. J. Jedlička získal stipendium Literárního fondu.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1964, s. 2 obálky
Annotation: Přehled oceněných. Též o udělených prémiích ve formě stipendií Literárního fondu P. Šrutovi, A. Vostré a M. Uhdemu.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1963, říjen/listopad/prosinec, s. 3-4
Annotation: Přehled s fotografiemi.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1962, říjen, s. 3
Annotation: Fotoreportáž.
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1962, září, s. 3
Annotation: Přehled oceněných titulů.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 10
Annotation: Stať o svazcích a podobě třetího ročníku edice Otázky a názory nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 32
Annotation: Nakladatelství Čs. spisovatel informuje o svých nakladatelských počinech.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 2-3
Annotation: Zpráva o udělení literárních cen násl. autorům: J. Procházka, I. Kříž, E. Petiška, J. Skácel, Vl. Fuk a O. Hlavsa.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, březen/duben, s. 2-4
Annotation: Zpráva informuje o svazcích, které nakl. Čs. spisovatel připravuje, a o založení Klubu přátel poezie a jeho připravované ediční činnosti.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 10-11
Annotation: Zpráva informuje o nové edici nakl. Čs. spisovatel Dílna a její koncepci.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 2-10
Annotation: Autoři po úvodu o úkolech a cílech nakladatelství Čs. spisovatel informují o připravovaných titulech.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 25-27
Annotation: Zpráva rekapituluje výsledky ankety mezi čtenáři, kteří se vyjadřovali k náplni a pojetí edice Otázky a názory nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 2-3
Annotation: Stať rekapituluje deset let činnosti nakl. Čs. spisovatel.
Article
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, listopad/prosinec, s. 31-32
Annotation: Zpráva o chystaných knihách nakladatelství Čs. spisovatel.
Article