By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [17], 1970, jaro/léto, s. 9
Annotation: Rozhovor o okolnostech vzniku autorovy knihy Redutání, jejíž název je odvozen od kavárny Reduta (na pražské Národní třídě), kde byly autorovy...
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 2
Annotation: Anotace souboru historických a sci-fi próz.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 5
Annotation: Anotace souboru tří povídek.
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 7
Annotation: Anotace povídkového souboru.
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 8
Annotation: Anotace souboru krátkých milostných povídek deseti autorek a autorů.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 12
Annotation: Anotace výboru z české povídkové tvorby v titulním časovém rozmezí (mezi zastoupenými nechybí např. K. Čapek, J. Durych nebo E. Hostovský...
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 20
Annotation: Anotace 6. vydání souboru dvanácti pohádkových povídek.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 21
Annotation: Anotace 3., rozšířeného vydání knižního souboru moderních pohádek.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, léto, s. 4
Annotation: Anotace knižního souboru osmnácti psychologicky laděných povídek.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, jaro, s. 6-8
Annotation: Interpretační článek u příležitosti 25. výročí úmrtí autora a vydání jeho povídkové sbírky Prodavač času, kterou spojuje ústřední...
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, s. 28
Annotation: Anotace prozaického výboru (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 28
Annotation: Anotace 2. vydání povídkového souboru z prostředí staré Prahy (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, podzim, s. 18
Annotation: Anotace drobného svazku próz (Praha : Československý spisovatel, 1967), který volně navazuje na předcházející autorčinu povídkovou sbírku...
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 17
Annotation: Anotace povídkového souboru (Praha : Československý spisovatel, 1967); uvedeno stručnou charakteristikou autorčiných dosavadních publikačních...
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, léto, s. 19
Annotation: Anotace knižního souboru tří povídek (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, jaro, s. 12
Annotation: Anotace 12. vydání povídkového souboru (Praha : Československý spisovatel, 1967), doplněná stručným biogramem, vyňatým ze Slovníku českých...
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, jaro, s. 22
Annotation: Anotace 2. opraveného vydání povídkového souboru (Praha : Československý spisovatel, 1967).
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, říjen/listopad/prosinec, s. 18-19
Annotation: Autokomentář ke stejnojmennému svazku osmi próz (Praha : Československý spisovatel, 1965).
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, duben/květen/červen, s. 14-15
Annotation: Poznámka ke stejnojmennému souboru dvanácti povídek (Praha : Českslovenský spisovatel, 1965).
Article
20
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, duben/květen/červen, s. 19
Annotation: Poznámka ke stejnojmenné knize sedmi povídek (Praha : Československý spisovatel, 1965), jež navzdory své umělecké anachroničnosti mají v kontextu...
Article